MŠ bude otevřena od 25.5. 2020.

Nyní provádíme důkladný úklid a dezinfekci všech prostor.

Na vás rodičích je rozhodnutí, zda se vaše dítě bude účastnit vzdělávání i po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření. Docházka dětí s povinným předškolním vzděláváním je v této mimořádné situaci dobrovolná.

Dále zvažte, zda vaše dítě patří do rizikové skupiny nebo jestli do ní patří někdo ze společné domácnosti  (okruh osob s rizikovými faktory najdete v Čestném prohlášení).

Při prvním vstupu předložíte Čestné prohlášení (odkaz naleznete níže). Toto prohlášení můžete přinést již vyplněné nebo ho vyplníte a podepíšete při příchodu do MŠ. Bez tohoto dokumentu nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

Důležité pokyny

  • při cestě do MŠ a z MŠ děti i doprovod nosí roušku
  • dodržují se odstupy 2 m v souladu s krizovými opatřeními
  • před budovou nesmí docházet ke shlukování osob
  • v budově si dospělí ponechají roušku a zdržují se tam jen po nezbytně nutnou dobu
  • děti roušku mít nemusí
  • před vstupem do MŠ se používá desinfekce
  • je důležité, aby dítě nebylo v MŠ déle, než je potřeba
  • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do MŠ vstoupit

V MŠ budeme důsledně dodržovat mimořádná hygienická opatření při všech činnostech včetně stravování, které bude zajištěno standardně v běžném rozsahu a kvalitě.

Metodika MŠMT k otevírání MŠ
Čestné prohlášení

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se