Kritéria platná pro přijímání dětí na školní rok 2020/21.

Kritéria, ke kterým se přihlíží při přijímání dětí do MŠ:

  • dítě s trvalým pobytem ve spádové oblasti
  • dítě, které před zahájením školního roku dovrší 5 let věku (povinné předškolní vzdělávání)
  • dítě starší má přednost před mladším

Poznámka:
Do MŠ přijímáme zpravidla děti od tří let, tzn. že k 1. 9. 2020 jsou plně tříleté.

Vyjímečně, když josu volná místa, přijímáme děti, které dovrší tři roky nejpozději 31. 12. 2020. Tyto děti pak přijímáme dodatečně k 1. 1. 2021.