Kritéria platná pro přijímání dětí na školní rok 2021/22.

Kriteria, ke kterým se přihlíží při přijímání dětí do MŠ:

  •  dítě s trvalým pobytem ze spádové oblasti
  • dítě, které před začátkem školního roku dovrší pět let věku (povinné předškolní vzdělávání)
  • dítě starší má přednost před mladším 

 

Poznámka :

Do MŠ přijímáme děti z pravidla od tří let, tzn. že  k 1. 9. 2021 jsou plně tříleté.

Výjimečně, když jsou volná místa přijímáme děti, které dovrší tři roky, nejpozději k 31. 12. 2021. Tyto děti pak přijímáme dodatečně k 1. 1. 2022.