Zápis proběhne bez dětí přímo v MŠ dne 5.5.2021 v době od 10.00 do 16.00 hodin. Zde si rodiče vyzvednou potřebné formuláře a obdrží další informace.

Pokud se rozhodnete pro zápis v distanční podobě, využijte možnost stažení tiskopisů na webových stránkách MŠ.

Dále je třeba:

  • vyplnit řádně Evidenční list dítěte, vzadu bude buď potvrzení od lékaře o povinném očkování  nebo  vyplníte Čestné prohlášení o očkování
  • vyplnit Čestné prohlášení o očkování a doložit kopii očkovacího průkazu (to se netýká dětí, které plní povinnou předškolní docházku)
  • vyplnit Přihlášku dítěte do MŠ a ke stravování
  • vyplnit Žádost o přijetí
  • doložit  kopii Rodného listu

 

TYTO ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ PODEPSANÉ TISKOPISY POŠLETE POŠTOU NEBO VLOŽTE PŘÍMO DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY MŠ NEJPOZDĚJI  DO PÁTKU  14. 5. 2021!!!

 

Po odevzdání všech žádostí o přijetí je  ředitelka posoudí dle kriterií a vydá  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ  NEBO NEPŘIJETÍ DO MŠ.

Toto rozhodnutí si pak převezmete v MŠ, až Vám ředitelka telefonicky oznámí, jak přijímací řízení dopadlo. Je velice důležité, vyplnit telefonické spojení, aby vám  ředitelka mohla zavolat.

 

Kriteria, ke kterým se přihlíží při přijímání dětí do MŠ:

  1. dítě s trvalým pobytem ze spádové oblasti.
  2. dítě, které před začátkem školního roku dovrší pět let věku (povinné předškolní vzdělávání)
  3. dítě starší má přednost před mladším 

 

Poznámka :

Do MŠ přijímáme děti z pravidla od tří let, tzn. že  k 1. 9. 2021 jsou plně tříleté.

Výjimečně, když jsou volná místa, přijímáme děti, které dovrší tři roky, nejpozději k 31. 12. 2021. Tyto děti pak přijímáme dodatečně k 1. 1. 2022.

 

Adresa MŠ:  

Mateřská škola Stráž

Stráž 281

34802 Bor

 

telefon MŠ:    374 780 912 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: www.msstraz.cz